MSA svářečky - servis

Modelové řady svářeček, na které provádíme servis:

 • MSA 2000
 • MSA 3000 / 500
 • MSA 250 / 300 / 350 / 400
 • MSA Plus 250 / 300 / 350 / 400
 • MSA 330 / 340
 • MSA 2.0 / 2.1 / 4.0 / 4.1

Na výše uvedené svařovací stroje provádíme záruční a pozáruční servis, výměny čtecích per za scannery, pravidelné roční profylaktické kontroly (revize), ke každé svářečce jsou vystaveny protokoly o zkoušce. Profylaktická kontrola nebo oprava je vždy zakončena revizí z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 1600 ed. 2

Roční profylaktická prohlídka obsahuje tyto základní úkony:

 • Důkladné očištění
 • Kontrola mechanického stavu (těsnost krytů, funkce ventilátoru, ostré hrany apod.)
 • Kontrola / oprava / výměna čtecího zařízení
 • Demontáž a montáž svařovacího zařízení
 • Vnitřní kontrola (vyčištění, mechanické upevnění, dotažení svorkovnic)
 • Kontrola elektrických a elektronických prvků, kontrola napájecích napětí proc. desky
 • Kalibrace pomocí etalonu a testovacího SW
 • Testovací sváry při napětí 10 / 24 /40V a maximální odporové zátěži 0,68R
 • Revize z hlediska bezpečnosti úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 1600 ed.2

Měření svařovacích parametrů a kalibrace je prováděna pomocí špičkových měřících přístrojů, které jsou pravidelně kalibrovány u akreditovaných kalibračních laboratoří.


Další sortiment / služby