Svářečky na tupo – servis

Modelové řady svářeček, na které provádíme servis:

 • TM 160 – TM 315 (Varianty TOP, ECO a CNC).
 • TM 2.0 / 4.0
 • GF 160 – 1000 (včetně provedení CNC – SUVI 400)
 • KL 315 – 630
 • Záznamové zařízení WR100 / WR200
 • Starší typy svářeček s označením PSO 802, 804 apod.

Základní úkony roční profylaktické prohlídky:

 • Úvodní rekognoskace stavu svářečky
 • Důkladné očištění celého zařízení
 • Kontrola funkce ovládacích prvků dle typu zařízení (tlačítka, klávesnice, joystick)
 • Ověření těsnosti hydraulického systému (hadice, rychlospojky, hydr. válce)
 • Výměna oleje (1x za dva roky), výplach nádrže a olejového filtru (materiál není v ceně)
 • Kontrola funkce manometru pomocí referenčního přístroje
 • Kalibrace teploty svařovacího zrcadla
 • Kontrola stavu teflonu svařovacího zrcadla (v případě potřeby zajistíme obnovení)
 • Kontrola / výměna hoblovacích nožů
 • Kontrolní svár
 • Ověření bezpečnosti z hlediska úrazu elektrickým proudem (měření dle ČSN 60204 – 1ed.2, kontrola minimálních požadavků na bezpečnost strojního zařízení (NV č. 378), případně dle ČSN 33 1600 ed.2

Další sortiment / služby